New items
Nakit iz Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu izlozba s povodom Muzej Mimara Zagreb 31 sijecnja 23 veljace 2014
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
Z sobą i o sobie T 2
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Dwurnik robotnik sztuki
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Kunstschatze Georgiens
Merab Abramishvili
cultural heritage of Georgia 2016 2017
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Moda Polska Warszawa
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
 
Most often loaned books in the library