New items
Analytical chemistry for the study of paintings and the detection of forgeries
Kamil Kocurek
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Prof Filutek 1985 2003
Ukraina wyrwać się z przeszłości
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Most often loaned books in the library