New items
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
500 lat dzwonu Zygmunta
Opowieści starych drzew Cz 1
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Florencja od Dantego do Galileusza
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Od modernizmu do metaświata
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Most often loaned books in the library