New items
Hiroshige 2023
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
practical guide to costume mounting
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Sveriges lansmuseer The regional museums of Sweden
 
Modernizm i PRL
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Most often loaned books in the library