Nowości
Oblicza plakatu kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego Many faces of the poster Irena Hochman and Tadeusz Mysłowski collection
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Florencja od Dantego do Galileusza
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Życie codzienne w PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece