New items
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
 
Modernizm i PRL
Moda Polska Warszawa
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Dizajn tamtych czasów
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
 
Most often loaned books in the library