New items
Turku Castle guide to the main castle
Syjonizm i sztuka ikonografia Theodora Herzla
Radykalne projekty florenckiej grupy UFO w kontekście semiologii Umberta Eco
Przesyłam Ci swój cień
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Lado Gudiasvili kiallitasa Magyar Nemzeti Galeria 1978 majus 4 junius 4
Podróż na Wschód The journey to the East
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Dizajn tamtych czasów
 
Most often loaned books in the library