New items
Kopalnia Soli Bochnia najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce 1248 Bochnia Salt Mine the oldest salt mine in Poland
Horni Slavkov 1792 1992 Schlaggenwald
Flemish masters from Van Eyck to Bruegel
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
museum as experience an email odyssey through artists' and collectors' museums
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
man in the panther skin heritage of manuscripts
King Erekle
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
 
Modernizm i PRL
Emilia meble muzeum modernizm
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Dizajn tamtych czasów
 
Most often loaned books in the library