Nowości
Strony rodzinne matki Chopina materiały do biografii Justyny z Krzyżanowskich Chopinowej
Beksiński rzeźby
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Dwudziestolecie oblicza nowoczesności konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa 18 19 listopada 2008 r
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Barbara Hoff
Olbrzymki kobiety i socrealizm
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece