New items
Krakowski Kazimierz książka do pisania
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Kraków wczoraj i przedwczoraj
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Gulacsy the prince of Na'Conxypan
 
Modernizm i PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Od modernizmu do metaświata
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Most often loaned books in the library