New items
Podpatrzone u Mistrza dzieła malarskie ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w kopiach studentów ASP wystawa zorganizowana przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Katedrę Technologii i Technik Dzieł Malarskich we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie Sala Arsenału Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 1 VI 20 VI 2005
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Turku Castle guide to the main castle
Textus pictura musica średniowieczny kodeks rękopiśmienny jako przedmiot badań interdyscyplinarnych
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Zygmunt Waliszewski
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Emilia meble muzeum modernizm
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Most often loaned books in the library