New items
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Wanda Czełkowska art is not rest
Hasior poetyckość rzeczy
Pejzaże na porcelanie inspiracje malarskie z Bellottem w tle
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Barbara Hoff
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Most often loaned books in the library