Nowości
Kontusz z dziejów polskiego ubioru narodowego
Miasto Archipelag Polska mniejszych miast
Hans Peisser und die Nurnberger Bronzeplastik
Freiheit der Linie Callot Della Bella Castiglione und die Radierung im 17 Jahrhundert
Leonardo da Vinci
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
King Erekle
Niko Pirosmanashvili State Museum
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Moda w rytmie epoki
Olbrzymki kobiety i socrealizm