New items
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
practical guide to costume mounting
Jak kwitnące drzewo Florencja średniowieczna i renesansowa
Listy do Anny Z 3
 
Modernizm i PRL
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Dizajn tamtych czasów
 
Most often loaned books in the library