Nowości
Cricoteka informator
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Sny o Biblii litografie Marca Chagalla katalog wystawy 15 października 5 listopada 2023 roku Muzeum w Koszalinie
Hantai Klee and other abstractions
Ofenkachel kafel do pieca 1 marca 22 maja 2022 Muzeum Dialogu Kultur Oddział Muzeum Narodowego w Kielcach
 
Modernizm i PRL
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
To nie są moje wielbłądy o modzie w PRL
Od modernizmu do metaświata
Moda Polska Warszawa
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece