Nowości
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Grafiki więźniów politycznych 1981 1986
Ceramika chodzieska w prywatnych zbiorach
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
 
Modernizm i PRL
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Modny PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece