New items
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
 
Modernizm i PRL
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 1
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
 
Most often loaned books in the library