New items
Wanda Czełkowska art is not rest
Kobierce i tkaniny kaukaskie katalog zbiorów
Handbook of natural fibres Vol 2
Francuska 12 kalendarium działalności Domu Oświatowego na łamach Polonii i Polski Zachodniej 11 listopada 1934 1 września 1939 roku
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
 
Modernizm i PRL
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Socrealizmy i modernizacje
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
 
Most often loaned books in the library