Nowości
Łempicka sztuka
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury w Hiszpanii studium prawnoporównawcze
Malva
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
Raport o stanie architektury drewnianej w Polsce
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Kartuli gemos memkvidreoba Heritage of Georgian taste
Niko Pirosmanaszvili 1862 1918 katalog wystawy Muzeum Narodowe w Warszawie październik 1968
Dimitri Ermakov photographer and collector
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Emilia meble muzeum modernizm
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece