Nowości
Fashion draping techniques Vol 1 dresses collars drapes knots volumes sleeves
500 lat dzwonu Zygmunta
Cerkwie i ikony Łemkowszczyzny
Florencja od Dantego do Galileusza
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
 
Modernizm i PRL
Socrealizmy i modernizacje
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Barbara Hoff
Moda Polska Warszawa
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece