New items
Design 32 najlepsze dyplomy projektowe Akademii Sztuk Pięknych 2021 konkurs The best design diplomas from Academies of Fine Arts and Design 2021 competition
Na turne On Tour
O duchowości w sztuce
Jak projektuję książki
Biografie nie autoryzowane Biographies un authorized
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Historia Gruzji
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
O Zygmuncie Waliszewskim wspomnienia i listy
Borys Romanowski Stare Tbilisi
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
 
Most often loaned books in the library