New items
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 2
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
Spotkanie przy stole Barbara Maria Woźniak A meeting at the table
Miasto miejsce mieszkanie
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Most often loaned books in the library