New items
Dwurnik robotnik sztuki
Generałowa Jadwiga Zamoyska 1831 1923 życie i dzieło
Anna Rodzińska Iwiańska
Jerzy Panek ze zbiorów i we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie
Julius Meier Graefe ein Leben fur die Kunst
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
King Erekle
Henryk Hryniewski
Zygmunt Waliszewski
Niko Pirosmanashvili State Museum
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Modny PRL
 
Most often loaned books in the library