Nowości
Ludowe stradivariusy katalog wystawy
Ku słońcu wyniki badań i prac konserwatorskich parasolek z XIX i początku XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej katalog wystawy sierpień 2022 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
Za obiektywem krakowskie zakłady fotograficzne pierwszej połowy XX wieku katalog wystawy
Nach Durer Kunst begegnet Natur bei Hans Hoffmann und Daniel Froschel
Kościoły i kaplice na Wołyniu z obrazami Włodzimierza Sławosza Dębskiego
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Podróż na Wschód The journey to the East
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
King Erekle
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Dizajn tamtych czasów
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece