Nowości
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Krakowski Kazimierz książka do pisania
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 2
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Barbara Hoff
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
W powojennej Polsce 1945 1948
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece