New items
Listy do Anny Z 3
NO! and the Conformists faces of Soviet art of 50s to 80s NET! i konformisty obrazy sovetskogo iskusstva 50 h do 80 h godov Nie! i konformiści oblicza sztuki radzieckiej lat 50 do 80
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Bardzo nam się podoba współczesna sztuka pytania
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
 
Modernizm i PRL
Barbara Hoff
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Modny PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Most often loaned books in the library