Nowości
Między kolektywizmem a indywidualizmem awangarda japońska w latach 50 i 60 XX wieku Between collectivism and individualism Japanese avant garde in the 1950s and the 1960s
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia przewodnik po wystawie Seismograph of the acceleration age exhibition guidebook
Hasior poetyckość rzeczy
Na drugim planie ukryte w ołtarzu Wita Stwosza Marta Bożyk
Natura i sztuka
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Od modernizmu do metaświata
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece