New items
Zamek Królewski w Nowym Sączu około 1300 1611
Idos & rivals artistic competition in antiquity and the early modern era Kunsthistorisches Museum Vienna 20 September 2022 8 January 2023
Szkice z dziejów dawnego Przemyśla i ziemi przemyskiej Cz 2
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Louise Bourgeois Imaginary conversations Louise Bourgeois Imaginaere samtaler
 
Modernizm i PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Teksty modernizmu antologia polskiej teorii i krytyki architektury 1918 1981 T 2 Eseje
Socrealizmy i modernizacje
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
 
Most often loaned books in the library