Nowości
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Drogi do niepodległości reminiscencje popowstaniowe
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Prof Filutek 1948 1966
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Moda w rytmie epoki
Od modernizmu do metaświata
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece