Nowości
W kręgu wileńskiego klasycyzmu Muzeum Narodowe w Warszawie grudzień 1999 styczeń 2000 Lietuvos Dailes Muziejus w Wilnie marzec maj 2000
Turku Castle guide to the main castle
Władysław Turowski Leć piosenko!
Niech szyją! współczesna polska rzeźba uszyta Let them weave! contemporary polish sewn sculpture
Turner malarz żywiołów Turner and the elements
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Historia Gruzji
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
W powojennej Polsce 1945 1948
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece