Nowości
Ludwik Cieślik Heller 1904 1990 Uśpione miasto La ville endormie informator do wystawy prac Ludwika Cieślika Hellera z kolekcji Stanisława Cieślika syna artysty a guide to the exhibition of artwork by Ludwik Cieślik Heller from the collection of Stanisław Cieślik the artist's son
Leonardo da Vinci
Historische Ornamentschablonen aus Leipziger Wohngebauden 1840 1935 von Spatklassizismus bis Art deco
Jerzy Ryszard Zieliński Wytnie nas czas
Listy Fryderyka Bacciarellego do Króla Stanisława Augusta 1797 1798 Lettres de Frederic Bacciarelli au roi Stanislas Auguste 1797 1798
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
Kunstschatze Georgiens
 
Modernizm i PRL
Socrealizm w malarstwie polskim
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Moda w rytmie epoki
Barbara Hoff