New items
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Magdalena Abakanowicz
Ewa Kuryluk Ludzie z powietrza retrospektywa 1959 2002 instalacje fotografie rysunki obrazy Ewa Kuryluk Air people retrospective 1959 2002 installations photographs drawings paintings
Ochrona zabytków historia doktryny systemy prawne
Kobierce i tkaniny kaukaskie katalog zbiorów
 
Modernizm i PRL
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Modny PRL
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Socrealizmy i modernizacje
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library