New items
Podpatrzone u Mistrza dzieła malarskie ze zbiorów Muzeum Książąt Czartoryskich w kopiach studentów ASP wystawa zorganizowana przez Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Katedrę Technologii i Technik Dzieł Malarskich we współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie Sala Arsenału Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie 1 VI 20 VI 2005
Kopalnia Soli Bochnia najstarsza kopalnia soli kamiennej w Polsce 1248 Bochnia Salt Mine the oldest salt mine in Poland
Lusterkeramik schillerndes Geheimnis Luster ceramics shimmering secret / fur das Museum fur Islamische Kunst Staatliche Museen zu Berlin herausgegeben von Miriam Kuhn und Martina Muller Wiener Ubersetzung ins Deutsche Volker Ellerbeck Ubersetzung ins Englische David Sanchez Cano
Musei e Collezioni nella Provincia di Udine percorsi di storia e arte Museums and collections in the Udine Province itineraries of history and art
Osada Świętego Gotarda historia i dziedzictwo
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
Niko Pirosmanashvili State Museum
Henryk Hryniewski
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
W powojennej Polsce 1945 1948
Życie codzienne w PRL
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
 
Most often loaned books in the library