New items
Osada Świętego Gotarda historia i dziedzictwo
Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje
Naczelna Komenda Wojsk Polskich we Lwowie organizacja wojsk polskich 1 22 XI 1918 r
Eichstatt im Spannungsfeld der Kunstzentren die mittelalterlichen Kunstwerke des Domschatz und Diozesanmuseums Eichstatt
Szable powstańców styczniowych 1863 1864
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
New collection of the Museum of Fine Arts 2021 2022
Niko Pirosmani 1862 1918
Gruzinskaa numizmatika
Zygmunt Waliszewski
Niko Pirosmanaszvili 1862 1918 katalog wystawy Muzeum Narodowe w Warszawie październik 1968
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Elegantki moda ulicy lat 50 i 60 XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizmy i modernizacje
 
Most often loaned books in the library