New items
Naczelna Komenda Wojsk Polskich we Lwowie organizacja wojsk polskich 1 22 XI 1918 r
Eichstatt im Spannungsfeld der Kunstzentren die mittelalterlichen Kunstwerke des Domschatz und Diozesanmuseums Eichstatt
Dziedzictwo kulturowe w rewitalizacji praktyczny poradnik
Lwów życie codzienne i niecodzienne XIX i XX wieku
O duchowości w sztuce
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Podróż na Wschód The journey to the East
Vep'xvajeebi mxatvart'a ot'xi t'aoba The Vepkhvadzes four generations of artists
Dawna Gruzja
Zygmunt Waliszewski
King Erekle
 
Modernizm i PRL
Socrealizm i socrealizmy architektura wnętrz w Polsce 1949 1956
Dizajn tamtych czasów
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku
Moda Polska Warszawa
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
 
Most often loaned books in the library