New items
collection of genre paintings Manners and customs of the Meiji era
Od Horodła do Horodła 1413 2013 unia horodelska dzieje i pamięć wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski Muzeum Zamojskie w Zamościu 29 IX 31 IX 2013
Autoportret rzemieślnika The artisan's self portrait
Generałowa Jadwiga Zamoyska 1831 1923 życie i dzieło
Kenya Hara japońskie projektowanie graficzne Laureat Nagrody im Jana Lenicy 2020 graphic design from Japan Laureate of the Jan Lenica Award 2020
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Zyga Waliszewski polski malarz w Gruzji 1907 1921 Zyga Waliszewski a Polish painter in Georgia 1907 21
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
 
Modernizm i PRL
Dizajn tamtych czasów
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Moda w rytmie epoki
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Most often loaned books in the library