New items
DOFA Dolnośląski Festiwal Architektury 30 09 07 10 wystawy konkursowe wystawy problemowe otwarte miasto projekcje konfrontacje przestrzeń publikacje
Tadeusz Kantor wystawa stała
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Robert Guinan Chicago en marge du reve americain Chicago on the fringe of the American dream
Wanda Czełkowska art is not rest
 
Modernizm i PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Olbrzymki kobiety i socrealizm
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Socrealizmy i modernizacje