Nowości
Nowosielski w Łodzi Nowosielski in Łódź
Mennica koronna w Olkuszu 1579 1601
Szable powstańców styczniowych 1863 1864
Plakaty XXV Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków I XXIV Ogólnopolski Przegląd Plakatu Muzealnego i Ochrony Zabytków plakaty przedwojenne
Osada Świętego Gotarda historia i dziedzictwo
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Polscy artyści w Gruzji Polish artists in Georgia
Borys Romanowski Stare Tbilisi
Personal record of Niko Pirosmanashvili
Zygmunt Waliszewski 1897 1936 prace młodzieńcze katalog wystawy
 
Modernizm i PRL
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Od modernizmu do metaświata
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece