New items
Znad modrego Dunaju po leniwy San Czartoryscy z Pełkiń
Fałat znany i nieznany T 5 cz 1
Schmuck + Image das Grassi schmuckt Grassi Museum fur Angewandte Kunst Leipzig Jewelry + image the Grassi adorns Grassi Museum of Applied Arts Leipzig
Jerzy Panek rozmowa na dłuta i deski
Galeria Malarstwa Obcego przewodnik
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
Zygmunt Waliszewski
Niko Pirosmanashvili State Museum
Zygmunt Waliszewski
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Barbara Hoff
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Socrealizmy i modernizacje
Dizajn tamtych czasów
Olbrzymki kobiety i socrealizm
 
Most often loaned books in the library