Nowości
Sztuka współpracy studium grup artystycznych w czasach PRL
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Prof Filutek 1985 2003
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Zimna rewolucja społeczeństwa Europy Środkowo Wschodniej wobec socrealizmu 1948 1959
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece