New items
Szkło z kolekcji Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
Mennica koronna w Olkuszu 1579 1601
Paryska lewica w stalinowskiej Warszawie wystawa współczesnej plastyki francuskiej w CBWA w 1952 roku
Mestsky chram sv Vavrince ve Vysokem Myte
Od Horodła do Horodła 1413 2013 unia horodelska dzieje i pamięć wystawa Muzeum Zamojskiego w Zamościu i Muzeum Historii Polski Muzeum Zamojskie w Zamościu 29 IX 31 IX 2013
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
man in the panther skin heritage of manuscripts
Historia Gruzji
Stano Gai Bronisława Wilimowska malarstwo Warszawa CBWA Zachęta 17 II 9 III 1975
Henryka Justyńska Gruzja malarstwo Galeria Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Krakowie
Borys Romanowski Stare Tbilisi
 
Modernizm i PRL
W powojennej Polsce 1945 1948
Modny PRL
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Moda Polska Warszawa
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
 
Most often loaned books in the library