New items
Polityka publiczna wobec zabytków nieruchomych w Polsce doświadczenia reguły model
Dwudziestolecie oblicza nowoczesności konferencja Muzeum Historii Polski Warszawa 18 19 listopada 2008 r
Złoty wiek Królestwa Węgier czasy Macieja Korwina A Magyar Kiralysag aranykora Corvin Matyas uralkodasa
Um 1500 Europa zur Zeit Albrecht Durers
Pejzaże na porcelanie inspiracje malarskie z Bellottem w tle
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Moda w rytmie epoki
 
Most often loaned books in the library