New items
W kręgu mitologii ojczystych
Pejzaże Szwajcarii Tadeusz Wojnarski 1922 1999 Landscapes of Switzerland Tadeusz Wojnarski 1922 1999
Krypty grobowe kościoła pw św Franciszka z Asyżu w Krakowie w świetle badań interdyscyplinarnych T 4
Odwiedziny rozmowy o dizajnie
Ku słońcu wyniki badań i prac konserwatorskich parasolek z XIX i początku XX wieku ze zbiorów Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej katalog wystawy sierpień 2022 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Niko Pirosmani 1862 1918
Rita Serengeti Rita Xac'aturiani
Tbilisi o Gruzji ludziach i dziełach
Golden fleece art of Gera Izolda Melikishvili Tsitsino Mumladze Maia Nagladze David Okujava Ketevorgia
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Barbara Hoff
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
 
Most often loaned books in the library