New items
Sztuka nowożytna i nowoczesna
Cyprian Norwid katalog prac plastycznych Dział 2 T 7 2
Witkacy sejsmograf epoki przyspieszenia Seismograph of the acceleration age
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Tiepolo und das Kostum Konstruktion von Geschichte im Historienbild
 
Modernizm i PRL
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL 17 11 2023 14 04 2024 MNK Gmach Główny Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Socrealizmy i modernizacje
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Barbara Hoff
 
Most often loaned books in the library