New items
Out of the shadows women artists from the 16th to the 18th century
Indicky textil ve sbirkach Naprstkova muzea
Między obowiązkami przywilejami a prawem Rzeczypospolitej XVI XVIII wieku elity w państwie polsko litewskim
empire des sultans l'art ottoman dans la collection de Nasser D Khalili
Dzieje i skarby kościoła św Jakuba w Toruniu nowe rozpoznanie
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Borys Romanowski polski malarz w Gruzji 1925 1947 Borys Romanowski a Polish painter in Georgia 1925 1947 wystawa w Muzeum Historycznym w Tbilisi
History and coin finds in Georgia late Roman and Byzantine hoards 4th 13th c
Kunstschatze Georgiens
Henryk Hryniewski
Historia Gruzji
 
Modernizm i PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Etnografia pamięci PRL u kultura codzienności Polski powojennej 1956 1989
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku