New items
Wawel biografia
Detal architektoniczny kościoła Mariackiego w Gdańsku katalog i zarys problematyki Architectural detail in St Mary's church in Gdańsk catalogue & outline of issues
Sztuka po roku 1900 modernizm antymodernizm postmodernizm
Dawne kotlarstwo warsztat i wyroby
Krytyczne studia nad dziedzictwem pojęcia metody teorie i perspektywy
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
Zygmunt Waliszewski
Germanuli dasaxlebebi da arkitekturuli memkvidreoba sakartvelosi Die deutschen Siedlungen und das deutsche architektonische Erbe in Georgien German settlements and architectural heritage in Georgia
Gruzinskaa numizmatika
Zygmunt Waliszewski
cultural heritage of Georgia 2016 2017
 
Modernizm i PRL
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Kultura miejsca studia ofiarowane Profesorowi Wojciechowi Włodarczykowi
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Modernizm w architekturze Łodzi XX wieku