New items
Rokiskio dvaro meno kolekcija mokslo monografija ir katalogas Rokiskis manor art collection scientific monograph and catalogue
Kirchenbilder Der Kirchenraum in der hollandischen Malerei um 1650
Ludwik Cieślik Heller 1904 1990 Uśpione miasto La ville endormie informator do wystawy prac Ludwika Cieślika Hellera z kolekcji Stanisława Cieślika syna artysty a guide to the exhibition of artwork by Ludwik Cieślik Heller from the collection of Stanisław Cieślik the artist's son
Listy Fryderyka Bacciarellego do Króla Stanisława Augusta 1797 1798 Lettres de Frederic Bacciarelli au roi Stanislas Auguste 1797 1798
National Museum of Women in the Arts collection highlights
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
History and coin finds in Georgia Sasanian coin finds and hoards
Zygmunt Waliszewski
Dimitri Ermakov photographer and collector
Polscy malarze w Gruzji wystawa Tbilisi listopad 2001 Polish painters in Georgia exhibition November 2001
Zygmunt Waliszewski
 
Modernizm i PRL
Emilia meble muzeum modernizm
Socrealizm w Toruniu architektura plastyka bohaterowie
Dizajn tamtych czasów
Czasowość w polskiej sztuce i historii sztuki po 1945 roku
Sztuka i rewolucja wieloperspektywiczne ujęcie sztuki polskiej zaraz po wojnie