New items
Waleczny narodzie! Przestrzegam użytkuj z czasu Stanisław Staszic w epoce wielkiej zmiany na przełomie XVIII i XIX wieku Brave nation! I warn you make best use of your time Stanisław Staszic in era of great change on brink of 18th and 19th centuries
Strong women in Renaissance Italy
Otwarta Pracownia Kraków 2004
Wojna o Picassa jak sztuka nowoczesna trafiła do Ameryki
Sala galicyjska
 
Gruzja - historia, kultura, sztuka
cultural heritage of Georgia 2016 2017
Sak'artwelos Pirweli Respublika The first Republic of Georgia
Złote runo sztuka Gruzji Golden fleece art of Georgia
P'lorenskebi mravalerovani sak'artvelos xibli Florensky the charm of multinational Georgia
Lado Gudiasvili kiallitasa Magyar Nemzeti Galeria 1978 majus 4 junius 4
 
Modernizm i PRL
Od modernizmu do metaświata
W powojennej Polsce 1945 1948
Modernizm socrealizm socmodernizm postmodernizm przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku
Kontynuatorzy tradycji Wielkiej Awangardy w fotografii polskiej w drugiej połowie lat 50 XX wieku pogranicza malarstwa grafiki i filmu eksperymentalnego
Nowe Katowice forma i ideologia polskiej architektury powojennej na przykładzie Katowic 1945 1980