Nowości
Sztuka Wiedeń Galicja i nie tylko Art Vienna Galicia and more T 1 Cz 1
Ukraina wyrwać się z przeszłości
Wanda Czełkowska art is not rest
Archeolodzy polscy wobec nazizmu i stalinizmu
Opowieści starych drzew Cz 1
 
Modernizm i PRL
Cztery nowoczesności teksty o sztuce i architekturze polskiej XX wieku
Życie codzienne w PRL
Paryż domowym sposobem o kreowaniu stylu życia w czasopismach PRL
Caryca polskiej mody święci i grzesznicy
Architektura polskiego socrealizmu w Zachęcie pierwszy Ogólnopolski Pokaz Projektów Architektury 1951 i pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej 1953