Nowości
Konstytucja 3 Maja testament Rzeczypospolitej Obojga Narodów
Gabinety i ogrody polskie nowożytne traktaty architektoniczne wobec kultury kolekcjonowania
Ikonografia mangi wpływ tradycji rodzimej i zachodnich twórców na wybranych japońskich artystów mangowych
Zanim powstał Wydział Rzeźby nauczanie rzeźby w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1818 1939
Słowo architekta opowieści o architekturze Polski Ludowej
 
Modernizm i PRL
Sztuka krakowska 1945 2000 T 1
Socrealizm sztuka polska w latach 1950 1954
Modny PRL
Nowoczesność reglamentowana modernizm w PRL Rationed modernity modernism in the Polish People's Republic
Czas końca czas początku architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939 1956
 
Najczęściej wypożyczane książki w bibliotece